דוידי קליר- מסלולי טיול - הזמנת כרטיס חיוג
Booking.com
Booking.com
דוידי קליר - מסלולי טיול
 

2013 © כל הזכויות שמורות  לדוידי קליר 

לחץ

כרטיס חיוג חו"ל ללא הגבלה
שמירה על מספר ישראלי
שיחות לארץ ומקומיות ללא הגבלה *
גלישה ללא הגבלה *
מתאים לכל הפלאפונים
ההתקשרות מול הספק ובאחריות הספק Sim2Fly

 לחץ על הכרטיס וכנס לאתר המשווק או חייג 054653655
כדי לקבל את
20% ההנחה יש לציין קוד קופון- 0023* בתאם לתנאים של Sim2Fly

 
השימוש בכל המידע שמופיע כאן ובמסלולים המתוארים בהמשך הוא על אחריות המטייל בלבד.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן המסלול בלא קבלת הסכמתו של דוידי קליר בכתב ומראש.
דוידי קליר אינו אחראי בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי במסלול המתואר בהמשך.
דוידי קליר לא יהיה אחראי לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש במסלול המוצע
.
2013 © כל הזכויות שמורות לדוידי קליר