Booking.com
Booking.com
דוידי קליר - מסלולי טיול
 

2013 © כל הזכויות שמורות  לדוידי קליר 

לחץ
עמוד רכישת מסלולים
 
רכישת המסלול המטרה שלה היא לתת לאתר את זכות הקיום.
ראו זאת כתרומתכם לעניין המשכיותו של האתר.
יש באפשרותכם לקבל מייל בדואר חוזר עם המסלול להדפסה אצלכם במדפסת.


שם המסלול                                                עלות קובץ להדפסה במייל                      
1- פראג (8 פרקים)   --------------------------------------40 ש"ח
   מסלול  ל-4 ימי טיול                                                 

2-מסלולים מחוץ לפראג 
(4 פרקים)  --------------------25 ש"ח
   מסלול  ל-4 ימי טיול


3-סלובניה (9 פרקים) ------------------------------------ 40 ש"ח
   מסלול ל-9 ימי טיול

4- אוגנדה (7 פרקים)  ----------------------------------- 40 ש"ח
    מסלול  ל-17 ימי טיול

5- מסלולים באיסלנד (20 פרקים) --------------------- 50 ש"ח
    מסלול ל-13 ימי טיול

6-מסלולים בנורווגיה (15 פרקים) --------------------  50 ש"ח
   מסלול  ל-22 ימי טיול

7-מסלולים במערב ארה"ב (13 פרקים) -------------  50 ש"ח
   מסלול ל-36 ימי טיול

8-ילוסטון פארק (1 פרק) -----------------------------   25 ש"ח
   מסלול ל-4 ימי טיול

9-זאיון פארק+ברייס קניון (2 פרקים) --------------   25 ש"ח
   מסלול ל-4 ימי טיול

10-אלסקה (16 פרקים) -----------------------------    50 ש"ח
     מסלול ל28 ימי טיול

11-צפון איטליה אגם גארדה (7 פרקים) -----------  40 ש"ח
    מסלול טיול ל-7 ימים

12- דרום איטליה- מרומא ועד אמאלפי -------------40 ש"ח
(9 פרקים)  מסלול טיול ל-7 ימים ללא נאפולי
       ועד 10 ימים כולל נאפולי 
חיוב2