דוידי קליר- מסלולי טיול - דפי עזר לתכנון טיול
Booking.com
Booking.com
דוידי קליר - מסלולי טיול
לחץ

2013 © כל הזכויות שמורות לדוידי קליר 

לנוחות תכנון המסלול מצ"ב 2 סוגי דפים להדפסה
כאשר אני מתכנן את המסלולים שלי אני משתמש תמיד בשני סוגי הדפים.
ככה אני רואה מולי את מהלך הטיול. הן במהלך הכללי של המסלול והן בכניסה היותר מפורטת לתוכנו של כל יום ויום.                                       בדרך כלל אני משתמש בעיפרון היות ואני משנה את התכנון לא מעט בשלבים השונים של התהליך.

 
בחרו את הדף  - יפתח חלון חדש עם הדף הנבחר.

בתחתית הדף שפתחתם יש אופציה להדפסת הדף.

דף אחד הוא לתכנון של מהלכו הכללי של המסלול.

דף שני הוא לפירוט מעמיק יותר לתוכנו של יום הטיול עצמו כולל אטרקציות + עלויות שונות + מרחקי נסיעה + מקום להערות ותזכורות שכדאי לא לשכוח.
 
השימוש בכל המידע שמופיע כאן ובמסלולים המתוארים בהמשך הוא על אחריות המטייל בלבד.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן המסלול בלא קבלת הסכמתו של דוידי קליר בכתב ומראש.
דוידי קליר אינו אחראי בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי במסלול המתואר בהמשך.
דוידי קליר לא יהיה אחראי לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש במסלול המוצע
.
2013 © כל הזכויות שמורות לדוידי קליר