דוידי קליר- מסלולי טיול - מלונות מומלצים והשכרת רכב
Booking.com
Booking.com
דוידי קליר - מסלולי טיול
לחץ

2013 © כל הזכויות שמורות לדוידי קליר 

מלונות מומלצים לאורך מסלול הטיול 
Booking.com
Booking.com

מלונות לייד שדה התעופה
Harstad/Narvik-Evenes

מלונות לייד 
Narvik

Booking.com

מלונות לייד 
Andenes

רכב להשכרה

מלונות לייד 
Abisco-Sweeden

Booking.com
 
השימוש בכל המידע שמופיע כאן ובמסלולים המתוארים בהמשך הוא על אחריות המטייל בלבד.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן המסלול בלא קבלת הסכמתו של דוידי קליר בכתב ומראש.
דוידי קליר אינו אחראי בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי במסלול המתואר בהמשך.
דוידי קליר לא יהיה אחראי לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש במסלול המוצע
.
2013 © כל הזכויות שמורות לדוידי קליר