Booking.com
Booking.com
דוידי קליר - מסלולי טיול
 

2013 © כל הזכויות שמורות  לדוידי קליר 

לחץ
Booking.com

פראג ומחוץ לפראג
הצעות למסלולים 

מקומות נוספים שניתן לעשות אליהם טיולי יום מפראג באופן עצמאי או במסגרת טיול מאורגן.


1-דרזדן

2-קרלבי וארי  

3-פילזן עיר ייצור הבירה

4-טירת קארלשטיין.

5- מחנה הריכוז  טרזיינשטט  Terezín   
 

בית הכנסת עם פסוקי התורה על הקירות הפנימייפ

פנים בית הכנסת ב-TŘEBÍČ