דוידי קליר- מסלולי טיול - 3-עוד הצעות לטיול מחוץ לפראג
Booking.com
Booking.com
דוידי קליר - מסלולי טיול
 

2013 © כל הזכויות שמורות  לדוידי קליר 

לחץ

פראג ומחוץ לפראג
הצעות למסלולים 

מקומות נוספים שניתן לעשות אליהם טיולי יום מפראג באופן עצמאי או במסגרת טיול מאורגן.


1-דרזדן

2-קרלבי וארי  

3-פילזן עיר ייצור הבירה

4-טירת קארלשטיין.

5- מחנה הריכוז  טרזיינשטט  Terezín   
 

בית הכנסת עם פסוקי התורה על הקירות הפנימייפ

פנים בית הכנסת ב-TŘEBÍČ

 

Booking.com
 
השימוש בכל המידע שמופיע כאן ובמסלולים המתוארים בהמשך הוא על אחריות המטייל בלבד.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן המסלול בלא קבלת הסכמתו של דוידי קליר בכתב ומראש.
דוידי קליר אינו אחראי בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי במסלול המתואר בהמשך.
דוידי קליר לא יהיה אחראי לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש במסלול המוצע
.
2013 © כל הזכויות שמורות לדוידי קליר