דוידי קליר- מסלולי טיול - צפון נורווגיה - מסלול שילדי
Booking.com
Booking.com
דוידי קליר - מסלולי טיול
לחץ

2013 © כל הזכויות שמורות לדוידי קליר 

צפון נורווגיה 
מסלול שלדי
דוידי קליר ©

מסלול צפון נורווגיה כולל רשימת נקודות על מסלול של כחודש ימים
הנקודות מסודרות על מסלול גדול המתחיל בעיירה 
Kristiansund ועד Kirkenes ועד Vardo דרך Nordkapp...דרך Tromsø דרך איי 
Lofoten וסוגר מעגל ב Kristiansund
כולל מפות של קטעי דרך נבחרים ודרכי הנוף
אם מעניין אותכם- צרו קשר - דוידי 0547411949
 

 
השימוש בכל המידע שמופיע כאן ובמסלולים המתוארים בהמשך הוא על אחריות המטייל בלבד.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן המסלול בלא קבלת הסכמתו של דוידי קליר בכתב ומראש.
דוידי קליר אינו אחראי בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי במסלול המתואר בהמשך.
דוידי קליר לא יהיה אחראי לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש במסלול המוצע
.
2013 © כל הזכויות שמורות לדוידי קליר